วิธีโคลน

  1. สร้าง draft ใหม่
  2. ตั้ง Template ให้เหมือนต้นฉบับ แต่เลือกเป็น V2
  3. ตรวจสอบภาษาให้ถูกต้อง
  4. นำ ID ต้นฉบับและอันใหม่ใส่ด้านล่าง
  5. กด Clone ระบบจะโคลนข้อมูลให้ *ยกเว้นหน้าที่แปลภาษาเพื่อไม่ให้ไปแปลโดนหน้าเก่า
  6. กดตรวจสอบทั้งสองลิงค์หลังบ้าน ว่าข้อมูลมาหรือไม่
  7. ตรวจสอบภาษาอีกครั้ง ทำการเชื่อมภาษาใหม่อีกครั้ง โดยไปยกเลิกการเชื่อมภาษาของหน้าเก่าก่อน