English
English
English
English
English

English

  English

  English

  OUTSIDE-IN, INSIDE-OUT
  DOUBLE HEIGHT CEILING & OUTSTANDING
  เชื่อมต่อกับความสุขที่อิสระและแตกต่าง
  01
  01

  ค้นพบเสน่ห์ของการอยู่อาศัย โดดเด่นด้วยความต่อเนื่องของ ELEMENT ที่ถูกเชื่อมต่อให้เป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ภายนอกสู่ภายใน ด้วย CONCEPT OUTSIDE-IN, INSIDE-OUT

  OUTSIDE-IN, INSIDE-OUT

  02
  02

  สะท้อนความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคน DOUBLE HEIGHT CEILING & OUTSTANDING MEZZANINE ให้บ้านดูโอ่โถงและยังช่วยเปิดความคิดของการอยู่อาศัย

  DOUBLE HEIGHT CEILING & OUTSTANDING

  03
  03

  ผสานการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ เชื่อมต่อกับความสุขที่อิสระและแตกต่างอย่างลงตัวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ

  เชื่อมต่อกับความสุขที่อิสระและแตกต่าง

  OUTSIDE-IN, INSIDE-OUT
  DOUBLE HEIGHT CEILING & OUTSTANDING
  เชื่อมต่อกับความสุขที่อิสระและแตกต่าง
  01
  OUTSIDE-IN, INSIDE-OUT
  ค้นพบเสน่ห์ของการอยู่อาศัย โดดเด่นด้วยความต่อเนื่องของ ELEMENT ที่ถูกเชื่อมต่อให้เป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ภายนอกสู่ภายใน ด้วย CONCEPT OUTSIDE-IN, INSIDE-OUT
  02
  DOUBLE HEIGHT CEILING & OUTSTANDING
  สะท้อนความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคน DOUBLE HEIGHT CEILING & OUTSTANDING MEZZANINE ให้บ้านดูโอ่โถงและยังช่วยเปิดความคิดของการอยู่อาศัย
  03
  เชื่อมต่อกับความสุขที่อิสระและแตกต่าง
  ผสานการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ เชื่อมต่อกับความสุขที่อิสระและแตกต่างอย่างลงตัวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ

  English

  Virtual Tour 360°
  Video Review
  English English

  English

  House Plan

  อาคาร
  อาคาร

  ชั้น
  ชั้น
  English English

  English

  ใจกลางลาดพร้าว 71
  ☑ ใกล้ทางด่วนศรีรัช
  ☑ ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
  ☑ ใกล้รถไฟฟ้าหลายสาย
  ☑ พร้อมอยู่ทั้งแบบบ้านพร้อมตกแต่ง และแบบบ้านเปล่า

  ค้นหา

  English

  English

  English

   1/3
   เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
   Compare
   1/3
   นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
   เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

   กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่