แอสเซทไวส์ สร้างสังคม Zero Waste

แอสเซทไวส์ สร้างสังคม Zero Waste

แอสเซทไวส์เดินหน้าสร้างสังคม Zero Waste ชวนพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมศึกษาดูงานการจัดการขยะ ณ “ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม” วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

.

ตามนโยบาย #Growgreen แกน Waste Management บริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ มุ่งลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นน้ำ และสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เรื่องการแยกขยะร่วมกับพันธมิตร นำไปสู่การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแบบยั่งยืน ♻️🌎

#AssetWise #WeBuildHappiness #growgreen

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่