รู้หรือไม่ ?! ใครที่สามารถยื่น ‘กู้ร่วม’ กับเราได้บ้าง

รู้หรือไม่ ?! ใครที่สามารถยื่น ‘กู้ร่วม’ กับเราได้บ้าง

หากคุณกำลังวางแผนในการซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง แต่มีรายได้ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือมีภาระหนี้อยู่มาก

การ ‘กู้ร่วม’ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการยื่นขอสินเชื่อให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากธนาคารได้ง่ายขึ้น และอาจได้รับวงเงินที่มากขึ้นด้วย

ซึ่งการกู้ร่วมจะมีกำหนดตามเงื่อนไขของทางธนาคารที่ยื่นกู้ โดยผู้ที่จะสามารถกู้ร่วมกันได้มีดังนี้

✅ ผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน เช่น พ่อ-แม่, พี่-น้อง, เครือญาติ โดยสามารถกู้ร่วมกันได้แม้จะไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกัน

✅ คู่สามี-ภรรยา ทั้งผู้ที่จดทะเบียนสมรส และผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา

✅ คู่รักในกลุ่ม LGBTQ+ ที่ต้องการอยู่ร่วมกัน โดยเป็นอีกหนึ่งก้าวของการสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของการเดินเอกสารทางการเงินในปัจจุบัน

.

📌 ซึ่งหากคุณมีผู้ที่ต้องการยื่นกู้ร่วมเพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อให้ผ่านง่ายขึ้น ต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกันตามที่เราลิสต์มาให้นี้

โดยการกู้ร่วมจะมีเงื่อนไขที่กำหนดตามแต่ละธนาคารที่ยื่นกู้ แต่การยื่นกู้ร่วมจะทำได้สูงสุดเพียงไม่เกิน 3 คนเท่านั้น

และคุณสมบัติของผู้ที่จะมากู้ร่วมต้องมีความสามารถในการชำระหนี้เช่นกัน ทั้งการมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าที่กำหนด รวมถึงไม่มีประวัติการผิดชำระหนี้นั่นเอง

การกู้ร่วมกับสามารถทำได้กับผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน เช่น พ่อ-แม่, พี่-น้อง หรือเครือญาติของเราเอง ซึ่งในกรณีที่มีสายเลือดเดียวกัน แต่ใช้คนละนามสกุลต้องมีการนำหลักฐานมาแสดง เช่น ทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรที่แสดงให้เห็นว่ามีพ่อแม่เดียวกัน หรือเป็นเครือญาติกันนั่นเอง

สำหรับการกู้ร่วมกับคู่สมรส หรือ สามี-ภรรยา ก็สามารถทำได้ทั้งผู้ที่จดทะเบียนและผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องนำหลักฐานมายื่นต่อธนาคาร เช่น ภาพถ่ายในวันแต่งงาน หรือใบจดบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่มีการระบุว่าอยู่ร่วมกันฉันสามี-ภรรยา
.

📍

 ในกรณีที่มีบุตรร่วมกัน ก็สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อของคู่สมรสมายื่นเป็นหลักฐานได้ โดยการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับนโยบายการพิจารณาของแต่ละธนาคาร

ปัจจุบันคู่รักในกลุ่ม LGBTQ+ สามารถยื่นกู้ร่วมกันได้แล้ว ! ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความเท่าเทียมในเรื่องของการเดินเอกสารทางการเงิน โดยข้อกำหนดในการยื่นกู้ร่วมก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคารที่ยื่นกู้นั่นเอง

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่