แบบสอบถามความพึงพอใจในการอยู่อาศัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

แบบสอบถามความพึงพอใจในการอยู่อาศัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

รางวัลที่ 1 : iPhone 13 Pro เซียร่าบลู ความจุ 128 GB มูลค่า 38,900 บาท จำนวน 1 รางวัล                   

 1. คุณธนภร สุรชินโชติ จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang

รางวัลที่ 2 : ลำโพง Marshall Emberton ขนาดพกพา จำนวน 2 รางวัล

 1. คุณศศินา กิติธนพัต จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
 2. คุณกฤตภาส บุญญเมธานันท์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71

รางวัลที่ 3 : Voucher ห้องพักฟรี 1 คืน ที่โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน จำนวน 2 รางวัล

 1. คุณสินทวี คำมี จากโครงการ Kave TU
 2. คุณอภิมนท์ ยืนยงกุลวุฒิ จากโครงการ Kave Town Space

รางวัลที่ 4 : Gift Voucher ร้านอาหาร จำนวน 6 รางวัล

ร้านอาหาร ASAP Food & Drink

 1. คุณกำพล ทองมี จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
 2. พนิดา นิรมาณ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71

ร้านอาหาร Hidden Backyard

 1. คุณเกศสราภรณ์ มิตรดี จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
 2. คุณธราดล ดีประชา จากโครงการ Atmoz Ladprao 15

ร้านอาหาร Din Din Thai Cuisine

 1. คุณภคพล วิสุทธิเทวินทร์ จากโครงการ Kave Town Shift
 2. คุณอดิศร แซ่ลี้ จากโครงการ Kave TU

รางวัลที่ 5 : แก้ว Tumbler AssetWise จำนวน 10 รางวัล

 1. คุณจีรภัทร เจ็งศิริ จากโครงการ Kave Town Shift
 2. คุณพรธีรา แร่เพชร จากโครงการ Kave Town Shift
 3. คุณภัคพล ศรีรุปิยานันท์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
 4. คุณกานต์สินี ชาติเวทย์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
 5. คุณพัชลิดา จันตรี จากโครงการ Kave Town Space
 6. คุณณกานดา มณีฉาย จากโครงการ Kave Condo
 7. คุณธนญชัย สุดดี จากโครงการ Kave TU
 8. คุณกษิดิศ มานะพัฒนานุกุล จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
 9. คุณพรรณกาญจน์ เอี้ยวสัจจานุรักษ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
 10. คุณพัตราภา โอบนิธิ จากโครงการ Brown Ratchada 32

AssetWise ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปทำการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ ภายในโครงการ และพัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

: หมายเหตุ

– ทางทีมงานจะติดต่อส่งมอบ ของรางวัลไปยังผู้โชคดีภายในสัปดาห์หน้า

– ทีมงานจัดส่งของรางวัลไปที่นิติฯประจำโครงการเท่านั้น

– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้

– ของรางวัลที่ 1-3 จะหัก ณ ที่จ่าย 5% ของราคารางวัล

– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเฉพาะสมาชิก AssetWise Club เท่านั้น (เป็นเจ้าของร่วมหรือผู้เช่า)

– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ Line OA : AssetWise Club  หรือโทร 02-970-9785 ต่อ 421 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่