ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


AssetWise Club ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัล

รายชื่อผู้โชคดีมีดังนี้

รางวัลที่ 1 : iPhone 14 Pro 128GB มูลค่า 41,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณชนกนันท์ พรรณาศร โครงการ Kave Mutant Salaya

รางวัลที่ 2 : DYSON V8 Slim Fluffy มูลค่า 15,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณธีรดา สำเภาพ่อค้า โครงการ Kave Town Shift

รางวัลที่ 3 : CenPay Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณพนิดา เพชรสุวรรณ โครงการ Atmoz Ladprao 71
2. Nopnithi thongnoom โครงการ Atmoz Ladprao 15
3. คุณชญาณี ชูคง โครงการ Kave Town Shift
4. คุณพิมพร คูณทวี โครงการ Maxxi Prime
5. คุณกชพร สัญญเดช โครงการ Modiz Sukhumvit 50
6. คุณปัทมเรขา ไซรวงศ์ โครงการ Kave TU
7. คุณกนกวรรณ เลิศธำรงศักดิ์ โครงการ Kave AVA
8. คุณสินีนาถ รอบรู้ โครงการ Ivory Ratchada
9. คุณพิชามญชุ์ ชัยถิวล โครงการ Modiz Sukhumvit 50
10. คุณวรวรรณ ศรีสรรพเศรษฐ์ โครงการ Kave Town Space

รางวัลที่ 4 : บัตรรับประทานอาหาร ร้าน Yashima Japanese Home Cooking มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
1. คุณธัญดา แก้วศรีนวล โครงการ Atmoz Ladprao 71
2. คุณศนิชา คุณวุฒิ โครงการ Modiz Sukhumvit 50
3. คุณกชกร บุญมา โครงการ Kave Mutant Salaya
4. คุณนิธิศ ฉันทรัชดา โครงการ Kave Mutant Salaya
5. คุณธนภร วงศ์แก่นสาร โครงการ Atmoz Ladprao 71

รางวัลที่ 5 : บัตรรับประทานอาหารร้าน TokiDoki Curry มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
1. คุณจิตรภาณุ เรืองอินทร์ โครงการ Atmoz Ladprao 71
2. คุณจุฑาทิพย์ ศรีมงคลชัย โครงการ Kave Town Space
3. คุณสุบิน กฤษณะภูติ โครงการ Episode
4. คุณวรรณี จารุเสวี โครงการ Kave Mutant Salaya
5. คุณพัชรมัย จงวัฒนากุล โครงการ Modiz Ladprao 18

รางวัลที่ 6 : บัตรรับประทานอาหารร้าน Uptojug Kitchen & Cafe – ครัวแล้วแต่จั๊ก มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
1. คุณณัฐภัทร ขุนจิตต์ โครงการ Kave TU
2. คุณสายคิด แสซอง โครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
3. คุณจักรพงษ์ อุทัยเลี้ยง โครงการ Ivory Ratchada
4. คุณสิริวรรณ เจียรสุวรรณ โครงการ Kave Mutant Salaya
5. คุณทศพร แสงจ้า โครงการ Kave Mutant Salaya

*หมายเหตุ
– ทางทีมงานจะติดต่อส่งมอบ ของรางวัลไปยังผู้โชคดีภายในสัปดาห์หน้า
– ทีมงานจัดส่งของรางวัลไปที่นิติฯประจำโครงการเท่านั้น
– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้
– ของรางวัลที่ 1-2 จะหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเฉพาะสมาชิก AssetWise Club เท่านั้น (เป็นเจ้าของร่วมหรือผู้เช่า)
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด

*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ Line OA : AssetWise Club หรือโทร 02-970-9785 ต่อ 421 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่