“ Happy Good Day Trip ” ครั้งที่ 3

“ Happy Good Day Trip ” ครั้งที่ 3

กิจกรรม “ Happy Good Day Trip ” ครั้งที่ 3 อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้กับ สมาชิก AssetWise Club โดยครั้งนี้ เราได้ล่องเรือเพื่อไปทำบุญสักการะหลวงพ่อโตและถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางจาก พร้อมทั้งนั่งเรือชมทัศนียภาพของริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รอบบริเวณเกาะเกร็ด จากนั้นได้แวะทำกิจกรรม DIY ผ้าบาติก กับกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ ต่อด้วยการเดินเที่ยวชมตลาดชุนชนโบราณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นของครอบครัว AssetWise

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่