สคบ.สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์โครงการ เคฟ ซี้ด เกษตร

เจ้าของโครงการ  บริษัท ไวส์ เอสเตท 10 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ทะเบียนเลขที่ 0105564086588 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ เคฟ ซี้ด เกษตร เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร จำนวน 600 ห้อง ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11-10 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โฉนดเลขที่ 40959, 34418, 34417, 40941, 34415, 34414 เนื้อที่โครงการประมาณ 3-3-10.9 ไร่ อยู่ระหว่างการขอ EIA และใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต คาดว่าก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2566 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2567 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่