เพื่อสร้างให้ทุกพื้นที่ในชีวิตเป็นพื้นที่ปลอดภัย

เพื่อสร้างให้ทุกพื้นที่ในชีวิตเป็นพื้นที่ปลอดภัย

#เพื่อสร้างให้ทุกพื้นที่ในชีวิตเป็นพื้นที่ปลอดภัย

𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁𝗪𝗶𝘀𝗲 ได้จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และวิธีการใช้เครื่อง AED เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดยได้รับเกียรติจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาให้ความรู้แก่พนักงาน 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁𝗪𝗶𝘀𝗲 ตลอดจนบุคลากรด้านการบริหารอาคารชุดประจำโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือลูกบ้านหรือคนทั่วไปที่ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

สมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่